Mobeetech

Job openings

Play our Promo

Google/Facebook media-buyer met creatieve achtergrond

Dit is een uitstekende gelegenheid om te komen werken bij een geweldig team en bedrijf in het centrum van Breda.
Je bent enthousiast en ambitieus en bereid om een carrière op lange termijn op te bouwen in de online performance marketing.
We hebben opties voor Junior- en Senior Media-buyers, dus aarzel niet om te reageren.

De kandidaat voor deze vacature beschikt over de volgende vaardigheden en kwalificaties:

 • Kennis met het opzetten en onderhouden van Google Adwords/Facebook-accounts
 • Kennis van HTML/CSS/JS/Photoshop is een voordeel.
 • Mogelijkheid om creatief, strategisch, analytisch te denken en problemen te identificeren en op te lossen
 • Zeer ijverig - op de hoogte blijven van de details en begrijpen hoe ze in het grotere geheel passen
 • Vermogen om te slagen in een snelle, ondernemende omgeving.
 • Engelse schrijf- en verbale communicatievaardigheden

Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Opmaken en beheren van Google / Facebook-accounts voor onze digitale services
 • Optimaliseren van campagnes aan de hand van omzetdoelen en essentiële prestatie-indicatoren
 • Maximaliseren van de campagne prestaties en omzet.
 • Feedback en ondersteuning bieden voor productbeheer om verbeteringen en kwaliteit te bevorderen

Neem contact met ons op voor meer informatie:
Email naar: [email protected]


Google/Facebook media buyer with creative background

This is an excellent opportunity to join a great team and company situated in the center of Breda, The Netherlands.
You are enthusiastic and ambitious, willing to build a long-term career in the online performance marketing.
We have options for Junior and Senior media buyers so don’t hesitate to react.

The candidate for this vacancy will have the following skills and qualifications:

 • Knowledge with the set up and maintenance of Google Adwords/Facebook accounts
 • Knowledge of HTML/CSS/JS/Photoshop is an advantage.
 • Ability to think creatively, strategically, analytically and identify and resolve problems
 • Very diligent – staying on top of the details and understanding how they fit into the big picture
 • Ability to succeed in a fast paced, entrepreneurial environment.
 • English writing and verbal communication skills

You will be responsible for the following duties:

 • Create and manage Google/Facebook accounts for our digital services
 • Ensure campaign delivery against revenue goals and key performance indicators
 • Maximize campaign performance and revenue./ROI
 • Provide delivery forecasts internally as a key insight into business and infrastructure needs
 • Provide feedback and support to product management to help drive improvements and quality

Contact us for more information:
Email to: [email protected]

© 2015 - 2018 Mobeetech